Avvalga's Trend Valley - Bring It On Down To My House

Bättre arbetsmiljö

Det finns många sätt varpå man kan förbättra arbetsmiljön på jobbet. Man kan till exempel skaffa en takkupol som gör att det blir mycket bättre ljusinsläpp vilket i sin tur gör och piggare och gör att vi mår bättre på jobbet. Eftersom vi sitter inne mesta delen av vår dag på jobbet och då missar vi mycket av dagsljuset. Speciellt under vinterhalvåret. Men om man använder sig av en takkupol så blir ljusinsläppet så mycket bättre och det gör verkligen stor skillnad. Ja det är intressant hur viktigt ljuset är för oss människor. Och det är viktigt att vi ser till att vi får tillräckligt med ljus varje dag.