Avvalga's Trend Valley - Bring It On Down To My House

Media hysteri

Nu vill tidningarna skapa mass hysteri igen, något som blivit vanligare och vanligare tycker jag. Det är alltid rubriker som börjar med extrem eller kaos eller något liknadne. Nu går de ut och varnar för att det kan komma en ny istid, inte i en avlägsen framtid utan om cirka fem till tio år. Men jag tror inte de menar en is tid som man tror att den var för tusentals år sedan. Att det skulle vara extremt kallt på norr halvklotet, men att det fortfaraden skulle finnas klimat. Men om man bara läser rubriken som blir man ju faktiskt lite rädd. Detta skulle bero på att solen "vilar" lite och inte har samma aktivitet som den berknas ha.